Oznamy


Vážení členovia SsZK,

 
v prvom rade mi dovoľte v mene VV SsZK popriať Vám  do nového roku 2017 veľa zdravia, rodinnej pohody, osobných, pracovných i športových úspechov.
 
Ďalej venujte prosím pozornosť nasledovnému:
 
1. Na webe SsZK - http://karatestred.sk/komisari.php - je aktualizovaný zoznam skúšobných komisárov pre rok 2017. Uvedené licencie sú schválené, ale sú platné až po zaplatení licenčného poplatku. Skúšobní komisári 1. triedy platia úhradu na účet SZK, ostatní na účet SsZK. Pri platbe je nutné uviesť meno sk. komisára. Ak do konca januára nezaznamenáme platbu, tento sk. komisár bude zo zoznamu sk. komisárov odstránený. Výška platby pre triedy 2 a 3 je 30 EUR / http://karatestred.sk/data/269_konferencia_zapis.pdf /.
 
2. Upozorňujeme na termín úhrady členského príspevku za kluby do SsZK - 31.1.2017. Jeho výška je 80 EUR. Po tomto termíne je výška 100 EUR. Ak nezaznamenáme platbu do 1.3.2017, klub nebude naďalej členom SsZK.
 
3. Kurz pre rozhodcov 1. stupňa sa bude konať 11.-12. marca 2017 v Banskej Bystrici. Prosíme, aby ste záujemcov nahlásili do 15.2.2017.
 
4. 4. februára sa bude konať popri turnaji Orava Cup aj ples SsZK, na ktorých Vás všetkých srdečne pozývame. Bližšie info poskytne Marek Radúch.