Usmernenie pre koučov SZK


S cieľom zabezpečenia dodržiavania platných Súťažných pravidiel Kata a kumite zo strany koučov, rozhodcovská komisia SZK vydáva toto usmernenie.

 

» Usmernenie pre koučov SZK - USMERNENIE