2nd V.I.P. International KATA Workshop


Medzinárodný KATA Workshop. Bližšie info v prílohe.

» 2nd V.I.P. International KATA Workshop - bulletin.pdf