Dotácie na kluby


Vážení členovia SsZK,

na základe Zápisnice z konferencie SsZK /15.12.2017/ - http://karatestred.sk/data/318_sutaznysystem.pdf
 
Vám bola na kluby poslaná tabuľka s počtami fyzických počtov pretekárov na súťažiach SsZK za jednotlivé kluby SsZK. Ak Vám e-mail neprišiel, kontaktujte ma. Do hodnotenia boli brané súťaže:
 
Skontrolujte si prosím počty za Váš klub. V prípade chyby ma kontaktujte /mojmail/. Pokiaľ Vám počty sedia, napíšte e-mail ekonómke Lucii Pavlíkovej - pavlikova.lucia13@gmail.com, kde uvediete číslo účtu, na ktorý majú byť finančné prostriedky vyplatené. Pripomínam, že minimálna výška dotácie je 20 EUR a je splatná do konca roku 2018. Kluby, ktoré sa chcú vzdať dotácie, nemusia na tento e-mail reagovať. Posledný termín vyžiadania dotácie je 15.12.2018. Po tomto termíne nebudú už Vaše žiadosti akceptované a dotácia prepadne.
 
Ľubomír Striežovský