Registrácia skúšobných komisárov


Vážení členovia SsZK, dávame Vám do pozornosti registráciu skúšobných komisárov.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiUGqz3M7-nq2wf-Dnc2RNRnSWOl1xPOundRZp3Wxf1J_sNA/viewform  
 
Registráciu vykonajte do 13.12.2019.