Výzva pre skúšobných komisárov


Vážení členovia SsZK,

 
na stránke - http://www.karatestred.sk/komisari.php je aktualizovaný zoznam skúšobných komisárov za SsZK pre rok 2022. Je nutné uhradiť poplatky a to nasledovne:
 
I.A a I.B trieda - 30 EUR na účet SZK - https://www.karate.sk/86/kontakt
II.A a II.B trieda - 20 EUR na účet SsZK - http://www.karatestred.sk/kontakt.php
III. trieda - 10 EUR na účet SsZK - http://www.karatestred.sk/kontakt.php
 
Platbu uhradiť čím skôr, najneskôr však do konca januára 2022.