Predsezónny seminár pre ROZHODCOV!


V spolupráci s vedením Karate klubu Žilina sme sa rozhodli zorganizovať predsezónny seminár rozhodcov SsZK. Pôjde o pripomenutie resp. ujasnenie si súťažných pravidiel karate pred nadchádzajúcou sezónou 2018/2019. V rámci seminára si prejdeme konkrétne zápasové situácie na základe Vašich podnetov ako aj rozhodovaných zápasov účastníkov sústredenia KK Žilina.

Seminár je určený predovšetkým pre rozhodcov SsZK, ktorí majú záujem aktívne sa zúčastňovať na súťažiach usporiadaných SsZK resp. SZK v ďalšej sezóne. Samozrejme budeme radi, ak sa pridajú aj tréneri jednotlivých klubov.

Termín konania seminára: nedeľa 19.08.2018, začiatok o 14:00

Miesto konania seminára: ŠKOLA V PRÍRODE ŠÍPKOVÁ, REPÁŇOVIA 1023, TERCHOVÁ 013 06

Touto cestou by som Vás chcel zároveň poprosiť o spätnú väzbu, ktorou potvrdíte svoju účasť - píšte na citenyi@profinam.sk