Kontakt

Názov: Stredoslovenský; zväz karate
Sídlo: Prof. Sáru 5, Banská Bystrica 974 01
IČO: 14223023
DIČ: 2021099091
email: mojmail4@gmail.com
web: www.karatestred.sk
Bankové spojenie: VÚB - IBAN: SK26 0200 0000 0000 3653 8312