Ekonomická komisia

Predseda Ekonomickej komisie: Lucia Pavlíková

Tulská 32
974 04 Banská Bystrica

0905 220 711

pavlikova.lucia13@gmail.com

Oznam

Predaj známok SZK na súťažiach SsZK bude v plnej výške:

  • známka do 18 rokov - cena 7 €
  • známka nad 18 rokov - cena 10 €

Predaj známok na objednávku pre kluby SsZK:

  • známka do 18 rokov - cena 5 €
  • známka nad 18 rokov - cena 8 €