Ekonomická komisia

Predseda Ekonomickej komisie: Lucia Pavlíková

Tulská 32
974 04 Banská Bystrica

0905 220 711

pavlikova.lucia13@gmail.com