Skúšobní komisári pre rok 2020


Na odkaze - http://www.karatestred.sk/komisari.php je aktualizovaný zoznam skúšobných komisárov pre rok 2020.
 
V prípade nejakých nejasností, prípadne neodsúhlasenia Vašej žiadosti, kontaktujte prosím Mira Slližika, ktorý má na starosti sk. komisárov.
 
Skúšobní komisári 1. triedy platia sumu 17 EUR na účet SZK - http://www.karate.sk/86/kontakt
Skúšobní komisári 2. triedy a 3. triedy platia sumu 30 EUR na účet SsZK - http://www.karatestred.sk/kontakt.php
 
POZOR!
V budúcnosti budú odsúhlasení len aktívni skúšobní komisári, ktorí preukážu svoju aktivitu zaslaním protokolu o vykonaných skúškach technickej vyspelosti predsedovi trénersko-metodickej komisie Mirovi Sližikovi či už e-mailom alebo poštou. Na jednom protokole môže byť aj viac skúšobných komisárov. Neaktívnym skúšobným komisárom, resp. komisárom, ktorí si nesplnia túto povinnosť, nebude ďalej licencia predĺžená.