Registrácia skúšobných komisárov


Registrácia žiadateľov o udelenie alebo predĺženie licencie skúšobného komisára Karate SsZK a SZK na rok 2019 - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiUGqz3M7-nq2wf-Dnc2RNRnSWOl1xPOundRZp3Wxf1J_sNA/viewform